Koordinace


koordinace   Tuto schopnost, důležitou pro motorickou výkonnost sportovce, potřebují stolní tenisté k osvojení si náročnějších technických prvků. Úroveň koordinačních schopností je úzce svázána s úrovní techniky.

   Do této oblasti patří i schopnosti orientační (určení a změna polohy těla řízení pohybu těla v hracím prostoru v souladu s pohybem míčku či soupeře), rovnováhové (udržet tělo v rovnovážné poloze a po vychýlení se do této polohy vrátit), reakční (rychle začít realizovat pohyb na podnět akustický či optický) a rytmické(odehrát míček v nejvhodnějším okamžiku, tj. ne příliš brzy nebo pozdě).


Jak rozvíjet koordinaci?


   Nejlepší možností jak cvičit koordinaci a obratnost jsou přeskoky přes švihadlo. Já osobně jsem neobjevil jinou možnost, takže vám asi nic jinýho nezbývá.:)


Související články


Síla - schopnost překonat vnější odpor svalovým úsilým
Pohyblivost - schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu
Rychlost - schopnost vykonávat pohybovou činnost maximální intenzitou v minimálním čase
Vytrvalost - schopnost vykonávat jakoukoliv činnost delší dobu bez snížení její úrovně únavou
Obratnost - schopnost účelně harmonizovat pohyby různých částí těla

© Ping-pong.xf.cz™ 2008 Všechna práva vyhrazena. | Vytvořeno pomocí | HTML 4.01 | a | CSS 2.0 | webmaster