Pohyblivost


   Pohyblivost je schopnost, která kladně ovlivňuje kvalitu úderů stolního tenisty, je dána anatomickou stavbou kloubů, pružností vazů, šlach a svalů.


Jak rozvíjet pohyblivost?


   Pohyblivost se rozvíjí různými protahovacími cvičeními, která pomáhají zvětšit rozsah pohybů důležitých pro stolní tenisty. Patří sem zejména protahování ramen a třísel.


Související články


Síla - schopnost překonat vnější odpor svalovým úsilým
Rychlost - schopnost vykonávat pohybovou činnost maximální intenzitou v minimálním čase
Obratnost - schopnost rychle měnit pohybovou činnost podle měnících se podmínek
Vytrvalost - schopnost vykonávat jakoukoliv činnost delší dobu bez snížení její úrovně únavou
Koordinace - schopnost účelně harmonizovat pohyby různých částí těla

© Ping-pong.xf.cz™ 2008 Všechna práva vyhrazena. | Vytvořeno pomocí | HTML 4.01 | a | CSS 2.0 | webmaster