Pohybová technika


   Začátečníkům vřele doporučuji si nejdříve přečíst pohybovou techniku, protože teprve s její pomocí lze účinně rozvíjet techniku úderů. Pokročilejší mohou tuto pasáž přeskočit. I když opakování = matka moudrosti.:)


Hráčský střeh


hráčský střeh   Hráčský střeh je základní postavení hráče v ping pongu, které zaujímá před úderem a do kterého se snaží po každém odehraném úderu vracet.

   Vychází ze snížení těžiště těla, pokrčení nohou v kolenou, s váhou těla lehce na špičkách chodidel při maximální koncentraci na nadcházející pohybovou činnost. Mezi předloktím a paží, trupem a pánví, stehnem a lýtkem a lýtkem a chodidlem se vytvářejí optimální pracovní úhly, umožňují následnou rychlou pohybovou reakci. Krásně to demonstruje obrázek napravo.

   Ze střehového postavení může hráč reagovat na údery soupeře odpovídajícím pohybem v hracím prostoru.

   Ideální vzdálenost od stolu při střehu je 0,5 - 1 m. Ovšem je to pouze orientační, každý si časem sám zvolí svou hranici.

Nejčastější chyby    Napnuté nohy, váha těla na celých chodidlech, nedostatečná koncentrace na hru.


Start z hráčského střehu


   Hráč je ve střehu v neustálém napětí, připravený k dynamickému startu, který se děje odrazem ze špiček chodidel. Vzhledem k proměnlivosti herních situací nelze počítat s tím, že jedním dynamickým startem je situace vyřešena.

   Důležitým faktorem úspěšnosti hráče stoního tenisu je brždění pohybu a zpětný start, protože po zahrání úderu forhendem ze šíře hracího prostoru vně pomyslné prodloužené boční hrany stolu, kam se musí hráč rychle přemístit.

   Tak navazuje plynule jeden start na druhý, čímž se vytváří se harmonický projev hráče.


Pohyb v hracím prostoru


úkroky   Pohyb následuje bezprostředně po startu a může se dít různou technikou a různým směrem. Od krátkých úkroků, přes série úkrokú a výpadů až po klasický běh, dopředu, dozadu do stran, v nejrůznějších kombinacích.

   Ideálním výsledkem kvalitního pohybu hráče v hracím prostoru je jeho správné postavení na každý úder i v rychle se měnících situacích. Rychlé nohy jsou 50% úspěchu ve stolním tenise. Takže trénujte!:)


Práce nohou při úderech


   Správné postavení nohou je pro bekhendové údery čelní, pro forhendové údery částečně bokem ke stolu, aby bylo možné provést kvalitní nápřah hrající paže. Tákovému postavení se říká zřetelně forhendové.

   Při bekhendových úderech je po celou dobu váha rozložená na obě chodidla, ve finální fázi úderu výrazně soustředěná do jejich špiček.

   Při forhendových úderech je váha těla nejprve na celém chodidle pravé nohy (u praváků), v průběhu úderu se ale za doprovodu rotace těla přenáší na špičku chodidla nohy levé. Toto je jediné správné provedení, které se začínajícím hráčům těžko dostává pod kůži.

Nejčastější chyby    Čelní postavení na všechny údery, tj. na bekhend i forhend. Při hraní forhendu je tím pak bráněno rotaci těla důležité ke kvalitnímu provedení forhendového úderu.


Rotace trupu a pánve


   Rotace trupu a pánve je velmi důležitá pro kvalitu forhendových úderů. Při forhendovém topspinu, který je v moderním ping pongu nepostradatelný pro úspěšnost hráče, je kvality dosaženo rotací těla a trupu vpravo (u praváků) při současném snížení jejich těžiště a nápřahu hrající paže s pálkou. Vlastní úder pak probíhá při zpětné rotaci, zvedání těžiště těla a švihu hrající paže.

   Kvalitní rotační pohyby těla a pánve si vyžadují vypracováné břišní svalstvo. Osobně doporučuji dělat klasické sedy lehy ovšem zvedejte při nich pouze hlavu a lopatky, je to stejně účinné a neničíte si záda! Doporučuji dělat min 50 za den, ale samozřejmě čim víc tím líp.:)


Práce rukou


   U práce rukou při úderech je nutné se zmínit zvlášť o hrající a nehrající ruce, protože každá z nich má při hře svou specifickou funkci.

   Hrající ruka vykonává při každém úderu složitý pohyb, který lze rozdělit do tří fází:
1. Přípravná fáze - nápřah paže až do krajní polohy, doprovázený rotací těla při forhendových úderech
2. Hlavní fáze - švihový pohyb od nápřahu po dotyk pálky s míčkem s vytvořením kvality úderu
3. Závěrečná fáze - plynulé dokončení pohybu s návratem do střehového postavení před následným úderem

   Nehrající ruka doplňuje pohyb, zejména při úderech forhendem s nutnou rotací těla.
Nejčastější chyby    Údery bez nápřahu, předčasný nebo opožděný styk pálky s míčkem, absence dokončovací fáze, nehrající ruka bezvládně visí podél těla, nebo je v protipohybu, případně znemožňuje rotaci trupu.

© Ping-pong.xf.cz™ 2008 Všechna práva vyhrazena. | Vytvořeno pomocí | HTML 4.01 | a | CSS 2.0 | webmaster