Rychlost


síla   Rychlost je schopnost vykonávat pohybovou činnost maximální intenzitou v minimálním čase. Pro stolní tenis je rychlost ze všech pohybových schopností nejtypičtější a také nejdůležitější. Rychlost umožňuje hráčům řešit jednoduché i složité herní situace v nejkratší době a často rozhoduje o úspěšnosti tohoto řešení.

   Rychlost se projevuje v podobě latentní doby pohybové reakce (=doby od zaregistrování situace přes její zpracování v mozku až k započetí pohybové činnosti), dále v podobě rychlosti jednotlivého pohybu a také frekvenci pohybu.

   Krátká latentní doba je u stolního tenisty nepostradatelná, protože bez rychlé reakce na podnět se v rychlých úderových výměnách neobejde. Každé sebemenší zpoždění znamená horší postavení na úder a následně jeho nesprávné, nedokonalé provedení.

   Rychlost jednotlivých pohybů je snad jasná a rychlost frekvence pohybů je důležitá při zahrávání serií různých úderů (topspinů, drajvů, bloků atd.)


Jak rozvíjet rychlost?


   Rychlost se rozvíjí různými běhy, honičkami, štafetami apod. Já osobně bych pro Vás měl jedno vynikající cvičení na rychlost a obratnost zárověň:

Nalepte na podlahu 2 pásky 2,7 m od sebe. Za vzdálenější pásku (budeme jí říkat „značka č. 2“) položte dvě lehké knížky. Postavte se na značku č. 1 a stopkami si změřte následující sekvenci.
1. (spusťte stopky) Vysprintujte ke značce č. 2 a uchopte knížku.
2. Sprintujte zpět na značku č. 1 a položte knížku za pásku.
3. Sprintujte zpět ke značce č. 2, uchopte druhou knížku, vraťte se ke značce č. 1 a zastavte stopky ve chvíli, kdy překračujete pásku.
Čím lepší čas tím samozřejmě líp;).


Související články


Síla - schopnost překonat vnější odpor svalovým úsilým
Pohyblivost - schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu
Obratnost - schopnost rychle měnit pohybovou činnost podle měnících se podmínek
Vytrvalost - schopnost vykonávat jakoukoliv činnost delší dobu bez snížení její úrovně únavou
Koordinace - schopnost účelně harmonizovat pohyby různých částí těla

© Ping-pong.xf.cz™ 2008 Všechna práva vyhrazena. | Vytvořeno pomocí | HTML 4.01 | a | CSS 2.0 | webmaster